Calendario electoral de FMV-BFM

astelehena, 2012.eko urriak 1 -FEDERACIÓN

Calendario electoral de FMV-BFM

noticia

BIZKAIKO MOTOZIKLISMO FEDERAZIOA - FEDERACION VIZCAINA DE MOTOCICLISMO HAUTESKUNDE EGUTEGIA / CALENDARIO ELECTORAL 2012 urtea/año hilabetea/mes eguna/día 2012/10/01 Hauteskunde Batzordearen bilera. Hautesle errolda eta hauteskunde egutegia onartzea. 2012/10/01 Hauteskundeetarako deialdia egitea. Hautesle erroldak eta hauteskunde egutegia argitaratzea. Erreklama- zioak aurkezteko epea hastea. 2012/10/06 Erreklamazioak aurkezteko epea bukatzea. 2012/10/10 Hauteskunde Batzordeak erreklama-zioei buruzko erabakia hartzea. 2012/10/10 Batzar Orokorrerako hautagaiak aurkezteko epea hastea. 2012/10/17 Hautagaiak aurkezteko epea bukatzea. 2012/10/18 Hautagaiak behin-behinekoz onartu eta erreklamazioak aurkezteko epea onartzea. 2012/10/20 Erreklamazioak aurkezteko epea bukatzea. 2012/10/24 Hauteskunde Batzordeak errekla- mazioak erabaki eta hautagaiak behin betiko onartzea.(1) 2012/10/30 Batzar Orokorrerako kideak aukera- tzeko hauteskundeak. 2012/10/31 Hautetsiak behin-behinekoz aldarri- katu eta erreklamazioak aurkezteko epea hastea. 2012/11/03 Erreklamazioak aurkezteko epea bukatzea. Reunión de la Junta Electoral. Aprobación del Censo de Electores y del Calendario Electoral. Convocatoria de elecciones y publicación de los censos elec- torales y del calendario electoral. Inicio del plazo de reclamaciones. Fin del plazo de reclamaciones. Resolución de reclamaciones por la Junta Electoral. Inicio del plazo de presentación de candidaturas para la Asamblea General. Fin del plazo de presentación de candidaturas. Admisión provisional de candidaturas y apertura del plazo de reclamaciones. Fin del plazo de reclamaciones. Resolución de reclamaciones por la Junta Electoral y admisión definitiva de candidaturas .(1) Celebración de elección de los miembros de la Asamblea General. Proclamación provisional de los miembros electos y apertura del plazo para las reclamaciones. Fin del plazo de reclamaciones. 2012/11/07 Batzar Orokorrerako hautatutakoak behin betiko aldarri-katzea. 2012/11/09 Lehendakaritzarako hautagaiak aurkezteko epea hastea. 2012/11/16 Hautagaiak aurkezteko epea bukatzea. 2012/11/19 Hautagaiak behin-behinekoz alda- rrikatzea eta erreklamazioak aurkezteko epea hastea. 2012/11/21 Erreklamazioak aurkezteko epea bukatzea. 2012/11/21 Hauteskunde Batzordeak errekla- mazioak erabaki eta hautagaiak behin betiko onartzea. (2) 2012/11/24 Hauteskunde eguna (hauteskunderik egin behar izanez gero). 2012/11/26 Hauteskunde Batzordeak botorik gehien jaso duen hautagaia behin- behinekoz aldarrikatzea eta errekla- mazioak aurkezteko epea hastea. 2012/11/30 Erreklamazioak aurkezteko epea bukatzea. 2012/11/30 Lehendakaria behin betiko aldarrikatzea. Hauteskunde prozesua bukatzea. Proclamación definitiva de los miembros electos de la Asamblea General. Apertura del plazo de presentación de candidaturas a Presidente/ Presidenta. Fin del plazo para la presentación de candidaturas. Proclamación provisional de candidaturas e inicio del plazo de reclamaciones. Fin del plazo de reclamaciones. Resolución de reclamaciones por la Junta Electoral y admisión definitiva de candidaturas.(2) Celebración de la elección (en su caso). Proclamación provisional por la Junta Electoral de la candidatura más votada y apertura del plazo de reclamaciones. Fin del plazo de reclamaciones. Proclamación definitiva del Presidente. Fin del proceso electoral. (1) Estamendu batean aurkeztutako hautagai-kopurua aurekatu beharreko pertsona-kouruarekin bar egiten duenean edo txikiagoa bada, zuzenean egingo du haien aldarrikapena Hausteskunde Batzordeak, bozkera egin beharrik izan gabe. Cuando el número de candidatos presentado por cada estamento coincida con el número de personas a elegir o sea inferior, la Junta Electoral procederá a su proclamación sin necesidad de que se lleve a cabo la correspondiente votación. (2) Hautagai bakarra aurkeztuz gero ez da hauteskunderik egin behar izango eta zuzenean aldarrikatuko da. Si solo se presenta una candidatura, la misma será proclamada sin celebración de elección. JUNTA ELECTORAL PRESIDENTE SECRETARI0 LUIS NUÑEZ GONZALEZ JESUS JAVIER ANTOLIN VEGA